Lucrator in Comert

Evaluare si certificare competente profesionale Calificarea Lucrator in comert cod N.C 5220.1.1, durata 3-30 zile, Certificat recunoscut in Romania si UE.lucrător comerț, evaluare și certificare lucrător comercial, vindecativiata.ro București

Centrul de Evaluare Competente Profesionale al MAR ANCA COMPANY se adreseaza celor care doresc să isi evalueze şi certifice cunoştinţele şi aptitudinile deţinute.

Conditii:

  • sa aveţi experienţă in domeniu;
  • sa aveti deprideri si aptitudini in domeniu;
  • sa aveti cunostinte teoretice in domeniu.

In urma procesului de evaluare fiecare candidat poate obtine un certificat de competente profesionale care are aceeasi valoare ca un act de studii si care este recunoscut atat la nivel national cat si in UE daca a obtinut competentele conform standardului ocupational.

Poate participa la procesul de evaluare si certificare competente profesionale orice persoana cu varsta peste 18 ani care acumuleaza pe parcursul vietii cunostine si deprinderi teoretice si practice, prin experienta la locul de munca, autoinstruire sau orice modalitate, altfel decat prin intermediul scolii sau al unor cursuri in cadrul institutiilor autorizate si care doreste sa fie cartificat si urmeaza urmatoarele etape:

Etapa 1: Inscrierea in procesul de ealuare si certificare competente profesionale.

  • Cererea de inscriere;
  • copie BI/CI, copie certificat nastere, acte de studii

Etapa 2: Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare;

Etapa 3: Organizarea procesului de evaluare;

Etapa 4: Efectuarea evaluarii;

  • Evaluarea candidatului.

Instrumente de evaluare: teste scrise, intrbari orale, autoevaluarea, fise de observare candidat, simulari activitati specifice, rapoarte si recomandari din partea altor persoane, portofoliu de lucrari, demonstratii.

  • Colectarea dovezilor de competenta

Răspunsurile corecte la testul scris sau intrebările orale, produsul realizat in cadrul unui proiect sau in timpul activităţilor de muncă, un serviciu furnizat la nivelul calitativ aşteptat, sunt toate dovezi de competenţă.

Etapa 5: Luarea deciziei privind competentele candidatului.

  • Analizarea dovezilor, luarea deciziei privind competenţa si eliberarea certificatului de competenţă

Vezi Standardul Ocupational pentru Lucrator in Comert

Comentariile sunt închise.